En. Mohd Fauzi bin Abidin (Memangku 2000-2002)

Sejarah Pengetua