Sejarah Pengetua IKB

Sepanjang 30 tahun penubuhan IKB telah ditadbir oleh 6 orang pengetua berwibawa sejak penubuhan bermula tahun 1990 sehingga kini :

  1. Pn. Jamilah binti Abdul Karim (1990-1997)
  2. En. Abdul Latif Md Tahir (1998-1999)
  3. En. Mohd Fauzi bin Abidin (memangku 2000-2002)
  4. Tuan Syed Nokman bin Syed Abu Bakar (2003-2005)
  5. Pn. Zarina binti Hamzah (Februari 2005- Februari 2006)
  6. En. Affandey bin Yaakub (Jun 2006 – 8 Disember 2020)
  7. En. Mohd Rodzi bin Osman (9 Disember 2020-kini)