Mesyuarat Pembentangan Blueprint Pelan Pendidikan IKB

Mesyuarat Pembentangan Blueprint Pelan Pendidikan IKB

Mesyuarat Pembentangan Blueprint Pelan Pendidikan IKB 3 Februari 2021 – Dalam usaha memacu kecemerlangan pendidikan kemahiran IKB, Pengurusan Hal Ehwal Akademik(HEA) IKB yang diselaraskan oleh Puan Nor Azizah binti Abdullah telah membuat pembentangan berkenaan...