PROGRAM REKAAN FESYEN & PEMBUATAN PAKAIAN LELAKI (RFPL)

Pelatih yang tamat latihan standard kemahiran yang ditetapkan layak dianugerahkan sijil berikut:

Sijil Rekaan Fesyen Dan Pembuatan Pakaian Lelaki dan Transkrip Peperiksaan
Sijil SKM Tahap 1 – Pembuat Pakaian Lelaki
Sijil SKM Tahap 2 Pembuat Pakaian Lelaki Kanan
Sijil SKM Tahap 3Penyelia Pembuat Pakaian Lelaki

PENGENALAN

Pembuat Pakaian Lelaki merupakan satu bidang latihan dalam program Rekaan Fesyen dan Pembuatan pakaian Lelaki. Kandungan latihan adalah berpandukan modul latihan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia.

Ia melaksanakan program Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 1 (TA-010-1), Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 2 (TA-010-2) dan Penyelia Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 3 (TA-010-3).

OBJEKTIF PROGRAM

  • Memberi latihan kemahiran secara intensif dan berkualiti bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam industri pembuatan pakaian.
  • Melahirkan tenaga mahir yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pembuatan pakaian, berakhlak dan berdisiplin, kreatif serta mampu berdikari dan bersaing di pasaran pekerjaan.
  • Melahirkan usahawan dalam bidang pembuatan pakaian.

PENSIJILAN PROGRAM

Sijil Institut Kemahiran Baitulmal Rekaan Fesyen dan Pembuatan Pakaian Lelaki
Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 1
Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 2
Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Penyelia Pembuat Pakaian Lelaki Tahap 3

PELUANG KERJAYA

  • Bekerja di butik atau kilang pakaian.
  • Mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang jahitan (usahawan).
  • Mengajar dalam bidang jahitan di pusat bertauliah kerajaan atau swasta.

Kursus Rekaan Fesyen & Pembuatan Pakaian Lelaki (RFPL)