KOMPONEN PENGAJIAN

1) Subjek Kursus (Teras)
– Kurikulum Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) JPK, Modul CIDB dan ST.

2) Subjek Pengajian Umum
– Keusahawanan
– Aplikasi Komputer
– Pengajian Agama Islam

3) Ko-Kurikulum (Briged Bomba & Penyelamat IKB)

4) Latihan Kerja Industri (LKI)

KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TEORI 30%

 • Tutorial
  – Kelas perbincangan yang dibuat bagi mempraktikkan pengajaran sebelumnya.
 • e-Pembelajaran
  – Proses pembelajaran menggunakan sistem teknologi bagi meningkatkan kebolehcapaian dan keberkesanan pembelajaran.
 • Activity Based Learning
  Proses pembelajaran melalui aktiviti penyelesaian masalah untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran.

AMALI 70%

 • Work Based Learning
  – Pembelajaran melalui situasi kerja sebenar seperti latihan kerja industri..

 • e-Pembelajaran
  – Penilaian yang dibuat berdasarkan aktiviti mengikut kompetensi yang ditetapkan.

 • Activity Based Learning
  Penilaian berdasarkan tugasan dan hasil kerja individu atau berkumpulan.