VISI & MISI

MISI

Menjadi sebuah institusi peneraju pendidikan kemahiran berkualiti demi memartabatkan ekonomi Masyarakat Islam.

VISI

Menggilap dan meningkatkan potensi belia Islam agar terus melonjak tinggi menerusi:

  • Pendidikan kemahiran sistematik, kreatif dan berinovatif.
  • Penerapan nilai Islam keunggulan jati diri.
  • Usahawan Muslim yang berdaya saing dan berdaya maju.