OBJEKTIF

Objektif

Merintis Jalan Melakar Kejayaan

 • OBJEKTIF 1:

  Menyediakan peluang latihan kemahiran kepada golongan berpendapatan rendah yang beragama Islam di Wilayah Persekutuan

   

 • OBJEKTIF 2:

  Membimbing pelatih supaya berdikari dan bersedia menceburi bidang perniagaan

   

 • OBJEKTIF 3:

  Membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja mahir dan separa mahir di sektor awam dan swasta.